Trening Mentalny

Zapewnij swoim pracownikom indywidualne wsparcie treningu mentalnego, który na nowo wydobędzie ich zawodowy potencjał. Podejmij decyzję o wejściu w proces zmiany w zespole i dokonaj płatności, a w odpowiedzi skontaktuję się z Tobą, aby ustalić dogodny termin pierwszej konsultacji oraz zakres działania w kolejnych sesjach z pracownikiem.

Podczas spotkań treningu mentalnego możemy poruszyć następujące kwestie:

  • Wyzwania, z jakimi mierzy się pracownik, również w kontekście całego zespołu,
  • Spadek motywacji, związany z wypaleniem zawodowym,
  • Brak satysfakcji z wykonywanej pracy,
  • Radzenie sobie w sytuacjach wysokiego stresu.

Potraktuj te tematy jako przykłady, ponieważ zakres wsparcia trenerskiego jest kwestią indywidualną dla każdego pracownika. Jestem tutaj po to, żeby przepracować jego nastawienie i ukierunkować je na sukces!

400,00 

Dowiedz się więcej

Czy Twoim pracownicy zmagają się z podobnymi trudnościami?

  • Nie przejawiają postawy proaktywnej,
  • Trudno jest im się wykazać inicjatywą,
  • Ich wycofana postawa demotywuje pozostałych członków zespołu,
  • Masz problemy z wyegzekwowaniem od pracowników określonych zadań.

Brzmi znajomo? To znak, że w Twoim biurze należy zorganizować sesje treningu mentalnego. Zamów jednorazowe 60-minutowe spotkanie lub ustalmy harmonogram kilku sesji, w zależności od potrzeb.

Twoi pracownicy będą mogli przepracować wewnętrzne blokady motywacyjne i wrócić na właściwą ścieżkę rozwoju zawodowego. Dzięki mojemu wsparciu odzyskają satysfakcję z wykonywanej pracy. Z kolei narzędzia poznane podczas sesji – podniosą ich wydajność i motywację, co stanowi wymierną korzyść dla Ciebie, jako pracodawcy.

Dlaczego to właśnie ja mogę Ci pomóc?

Jestem Trenerem Administracyjnym posiadającym nie tylko teoretyczną wiedzę o specyfice pracy w biurowym środowisku, ale również praktyczne doświadczenie. Od lat wspieram pracowników małych i dużych firm, przechodząc razem z nimi przez proces zmiany. Wykorzystuje do tego wizualizację i jasno określony cel, doskonaląc w nich kluczowe cechy charakteru, przydatne szczególnie na stanowiskach wyższego szczebla.

Zaplanujmy proces treningu mentalnego wśród pracowników Twojego biura, aby pokierować ich ścieżką kariery. Dobrze Zorganizowana Administracja zaczyna się w głowie!