Audyt

Zamów audyt administracyjny Twojego biura i poznaj obszary, w których dotychczasowe procedury nie sprawdzają się wystarczająco dobrze. Podejmij decyzję o potrzebie zewnętrznego wsparcia i dokonaj płatności, a w odpowiedzi skontaktuję się z Tobą, aby ustalić szczegółowy zakres audytu oraz pierwsze spotkanie w siedzibie firmy.

Audyt administracyjny jest doskonałą okazją do wyodrębnienia:

  • Zagrożeń w zarządzaniu zespołem biura.
  • Konkretnych problemów organizacyjnych, które obniżają efektywność całego zespołu,
  • Procedur, które należy poukładać na nowo.

Zamawiając audyt zewnętrzny, decydujesz się na współpracę z doświadczonym Trenerem Administracyjnym, który jako osoba spoza grona pracowników, będzie miała możliwość spojrzeć na sytuację bez osobistych uprzedzeń. Świeżym okiem ocenię problemy i obiektywnie przedstawię je przełożonym.

 

Koszt audytu w Twojej firmie ustalimy indywidualnie.

Dowiedz się więcej

Jakie sygnały świadczą o potrzebie audytu zewnętrznego w Twojej firmie?

  • Administracja na bałagan w dokumentach i nigdy nie są gotowe na czas,
  • Biuro nie dostarcza danych w formie, która jest Ci potrzebna do dalszej pracy,
  • Administracja jest tak obłożona dotychczasowymi zadaniami, że nie wyobrażasz sobie otwarcia nowego oddziału,
  • Docierają do Ciebie głosy, że dział administracji niekorzystnie wypowiada się swoim miejscu pracy.

Brzmi znajomo? To znak, że w Twoim biurze należy przeprowadzić audyt administracyjny.

Dobrze przeprowadzony audyt zewnętrzny opiera się na konkretnym planie działania. Obejmuje zarówno procesy decyzyjne, jak i metody pracy na różnych szczeblach zarządzania w firmie. W ten sposób wyodrębniam wszystkie elementy, które mogą stanowić ryzyko i którymi należy się zająć w pierwszej kolejności. Kolejnym etapem jest stworzenie sprawozdania, w którym umieszczone zostaną wszystkie kwestie działające na niekorzyść firmy wraz z propozycją działań, mających na celu poprawę aktualnej sytuacji.

Dlaczego to właśnie ja mogę Ci pomóc?

Jestem Trenerem Administracyjnym posiadającym nie tylko teoretyczną wiedzę o dynamice pracy biurowej, ale również praktyczne doświadczenie. Od lat wspieram organizację małych i dużych firm, przechodząc razem z nimi przez proces zmiany. Po audycie – Twoja firma otrzymuje ode mnie wparcie merytoryczne i doradcze w zakresie określonych wyzwań, wraz ze wdrożeniem procedur i niezbędnymi szkoleniami zespołu. W całym procesie stawiam na indywidualnie dobraną metodykę pracy i narzędzia, które sprawdzą się w specyfice danej organizacji.

Przeprowadźmy audyt zewnętrzny w Twojej firmie! Znajdę źródło nieprawidłowości administracyjnych i pokażę, jak wprowadzić kluczowe zmiany. Popraw sytuację swojego biura i tchnij nową energię w Twój zespół!