KONTAKT

Kontakt

n

Jeśli chcesz mojej pomocy w administracji, ale wahasz się czy to dobry pomysł, tym bardziej napisz do mnie! Przekonam Cię!

Jeśli chcesz być moim partnerem biznesowym i chcesz mnie zainteresować swoją propozycją, napisz do mnie!

A jeśli chcesz pokazać mi swoje towary, usługi lub ciekawe rozwiązania wykorzystywane w administracji i wpaść tym samym na listę moich poddostawców, koniecznie napisz do mnie!

Napisz do mnie

Obowiązek informacyjny

Aby skontaktować się ze mną za pośrednictwem powyższego formularza – proszę o podanie
danych powyżej wskazanych. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią,
wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Podane przez Państwa dane mogą stanowić Państwa dane osobowe. W takim wypadku administratorem
Państwa danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji, jest UrsaGO Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, tel: +48 662-273-260.

Dane przetwarzam w celu komunikacji z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość –
podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes, jako administratora danych
(art. 6 ust. 1lit. f RODO). W zależności od treści Państwa wiadomości, podstawą przetwarzania Państwa
danych może być również uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej
w postaci marketingu własnego, któremu możecie się Państwo sprzeciwić, lub podjęcie działań
na Państwa żądanie, przed zawarciem ew. umowy (art. 6 ust. 1 lit.b).

Państwa dane będę również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością
zaistnienia sporów pomiędzy Państwem. a administratorem (podstawą prawną przetwarzania
jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane co do zasady będę przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Państwem,
a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba
że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy
je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia
określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Przysługujące prawa:
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
− przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że
podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
− dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest
uzasadniony interes,
− żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.

Adres do korespondencji:

UrsaGO Sp. z o.o.

ul. Świeradowska 47

02-662 Warszawa

+48 662-273-260