administracja szyta na miarę!

Buduję i rozwijam administracje firm w oparciu
o efektywne procesy organizacyjne i potencjał pracowników sekretariatów.

Nazywam się Urszula Rowińska i posiadam…
13

lat doświadczenia

w usprawnianiu biurowej administracji.

u

Czy zdarzyło Ci się kiedyś…

Z

…nie otrzymać żądanej, ważnej informacji na czas od Twojego zespołu?

Z

Zapomnieć o czymś ważnym, bo członkowie Twojego zespołu nie przypomnieli Ci lub sami zapomnieli?

Z

Informacja, która powinna być chroniona (jak adresy e-mail Twoich klientów) trafiła w niepowołane ręce?

Z

A może po prostu czujesz, że Twój zespół mógłby pracować bardziej wydajnie i używać bardziej efektywnych narzędzi?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak” potrzebujesz mnie.       Praca asystentów i asystentek może wydawać się prosta – mają dostarczać informacje tam, gdzie trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Pokonywać chaos i zamieniać go w porządek. Jednak nic nie jest proste. Procedury, narzędzia, bezpieczeństwo, organizacja – pomogę Twojej administracji zaplanować wszystko tak, by Twoje biuro chodziło jak dobrze naoliwiona maszyna. A nawet więcej – by Twój zespół przewidywał Twoje potrzeby zanim je wyrazisz. Brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdą?

Sprawna i bezpieczna administracja biurowa

Przez 13 lat dopracowałam procesy tworzenia sprawnej i bezpiecznej administracji biurowej. Testowałam je w międzynarodowych korporacjach, w świecie prawniczym, w sytuacjach braku czasu, których i w Twoim biurze nie brakuje.

Trzy filary procesu:

Audyt administracji

Poprzez autorskie badanie audytowe odkrywam, jakie są potrzeby szefa, czego potrzebuje firma i jakie narzędzia należy wdrożyć.

Rekrutacja odpowiedniej kadry

Wykorzystuję moją rozległą bazę pracowników administracyjnych. Dobieram właściwą osobę spełniającą ustalone wcześniej kryteria.

Szkolenia – od zera do bohatera

Mój autorski program dba, by każdy z pracowników firmy kontrolował, przewidywał i efektywnie zarządzał biurem.

Skontaktuj się ze mną i podnieśmy efektywność Twojego biura!

Obowiązek informacyjny (proszę rozwinąć, by przeczytać dalej)

Aby skontaktować się ze mną za pośrednictwem powyższego formularza – proszę o podanie
danych powyżej wskazanych. Podanie danych jest dobrowolne, jeśli jednak Państwo tego nie zrobią,
wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe.

Podane przez Państwa dane mogą stanowić Państwa dane osobowe. W takim wypadku administratorem
Państwa danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji, jest UrsaGO Sp. z o.o.,
ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, tel: +48 662-273-260.

Dane przetwarzam w celu komunikacji z Państwem i udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość –
podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes, jako administratora danych
(art. 6 ust. 1lit. f RODO). W zależności od treści Państwa wiadomości, podstawą przetwarzania Państwa
danych może być również uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej
w postaci marketingu własnego, któremu możecie się Państwo sprzeciwić, lub podjęcie działań
na Państwa żądanie, przed zawarciem ew. umowy (art. 6 ust. 1 lit.b).

Państwa dane będę również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością
zaistnienia sporów pomiędzy Państwem. a administratorem (podstawą prawną przetwarzania
jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane co do zasady będę przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Państwem,
a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, chyba
że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy
je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia
określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Przysługujące prawa:
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
− przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że
podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
− dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest
uzasadniony interes,
− żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.